Ecuador Visum info
Aanvraag toeristen visum Quito Ecuador

Ecuador visum info update 8-12-2019

Op 5 januari 2017 heeft de Ecuadoriaanse regering een nieuwe immigratie wet aangenomen. De naam voor deze wet is: “La Nueva Ley de Movilidad Humana” en één van de redenen voor deze nieuwe wet is om het gemakkelijker te maken voor Ecuadoriaanse immigranten om terug te keren naar Ecuador. In de nieuwe wet zijn echter ook enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor toeristen, studenen, vrijwilligers en andere mensen die langer dan 180 dagen in Ecuador willen verblijven.
Het probleem met deze nieuwe wet was/ is dat verschillende zaken niet helemaal duidelijk zijn en/of in de praktijk moeilijk zijn uit te voeren…
Een officieel PDF kopie van de nieuwe wet: https://www.aduana.gob.ec/wp-content/uploads/2017/05/Ley-Organica-de-Movilidad-Humana.pdf

Op 21 augustus 2018 zijn eindelijk de meeste onduidelijke details van deze immigratie wet aangepast, verduidelijkt en bevestigd. Meer informative over nieuwe aanpassingen kun je vinden op de volgende website van de Ecuadoriaanse regering: https://www.asambleanacional.gob.ec/es

De nieuwe update van deze visum/ immigratie wet is 32 pagina’s lang, maar de meeste aanpassingen zijn voor ons reizigers niet belangrijk. Hieronder zal ik in het Nederlands de meest belangrijke aanpassingen toelichten en helemaal onderaan heb ik ook de meest relevante officiele Spaanse tekst van de nieuwe wet, plus de laatste aanpassingen gekopieërd.

De belangrijkste informatie is dat elke toerist die geen lid is van de Latijns-Amerikaanse UNASUR bij aankomst in Ecuador automatisch een toeristen visum krijgt dat 90 dagen geldig is. Let op, deze 90 dagen gelden niet per kalender jaar, maar kunnen onafhankelijk van elkaar, verspreid over een periode van 365 dagen worden gebruikt.
Aan het einde van deze 90 dagen is het nu wel mogelijk om één keer een verlenging van 90 dagen extra aan te vragen. Deze verlenging kost ongeveer 135 US$ en is voor een vaste periode. Dit visum gaat in op het moment dat je betaald hebt en geldt tot exact 90 dagen later. Het is mogelijk om in deze 90 dagen naar een ander land te reizen, maar anders dan bij het standaard 90 dagen visum, wordt bij deze visum verlenging de tijd die je buiten Ecuador verblijft wel van je 90 dagen afgetrokken…
Meer informatie over hoe je eenvoudig zelf deze visum verlenging aan kunt vragen, kun je vinden op: https://www.fairtravel4u.org/ecuadorian-tourist-visa-extension/

Belangrijk nieuws is dat op 21 augustus de eerder in 2017 voorgestelde wetswijziging over het hebben van een gezondheidsverzekering voor het bezoeken van Ecuador, niet is aangenomen. De regering is echter nog steeds niet zeker of men toeristen die de Galapagos Eilanden willen bezoeken wel of niet gaan verplichten om een een gezondheidsverzekering te hebben. Hopelijk wordt ook dit idee snel opgeheven… We houden je op de hoogte.

Voor normale toeristen is het nu dus gemakkelijker geworden om 90 dagen langer in Ecuador te verblijven, maar voor mensen die langer dan 180 dagen in Ecuador willen verblijven, de zogenaamde “residentes temporales”, inclusief ‘speciale toeristen’, studenten, vrijwilligers, professionals, artiesten, gepensioneerde, enz., is het nu iets lastiger geworden om een visum aan te vragen. De drie belangrijkste wijzigingen zijn:

– Toeristen die langer dan 180 dagen als een tourist in Ecuador willen verblijven kunnen nog steeds het speciale 12IX visum voor 180 dagen extra aanvragen, maar kunnen dit nu slechts 1x per 5 jaar doen.
– Als je langer dan 180 dagen in Ecuador wil verblijven kun je nu bij wet ook verplicht worden om aan te tonen dat je geen strafblad hebt/ om een officieel ‘bewijs van goed gedrag’ aan te leveren. Je kunt dit in Nederand online aanvragen, maar het officiele document kan daarna alleen naar een postadres in Nederland worden verstuurd. Ook moet dit document voorzien zijn van een rechtbankapostille. Houd hier dus rekening mee…
– De verplichtingen over het wel of niet hebben van een gezondheidsverzekering voor iedereen die langer dan 180 dagen in Ecuador will blijven zijn helaas nog steeds niet helemaal duidelijk. De problemen zijn waarschijnlijk administratief en logistiek omdat het hebben van zo’n verzekering lastig te bewijzen is. De meeste reizigers hebben deze verzekering in hun eigen land afgesloten en deze verzekering heeft dus meestal geen Spaanse omschrijving… Toen ik het immigratie kantoor in Loja hierover vroeg werd me verteld dat ik een kopie van de factuur van mijn verzekering moest kunnen laten zien, maar dit is dus geen officiele informatie in de wet. Buiten het immigratie kantoor in Quito worden er op dit moment (8-12-2019) blijkbaar zelfs al nep verzekeringen aangeboden. Deze kosten 35 US$ en zijn goed genoeg voor je visum aanvraag.
Iets wat wel zeker is, is dat iedereen die langer dan een jaar in Ecuador wil verblijven en geen verzekering heeft, nu verplicht gaat worden om in Ecuador een verzekering af te sluiten…

Niet verder beschreven in de nieuwe wet/ dit artikel, maar wel goed om te weten. Er bestaat in Ecuador ook zoiets als een transitvisum (Visa Transeúnte). Dit visum is officieel voor mensen die voor hun werk maar heel kort in Ecuador hoeven te verblijven, bijvoorbeeld piloten en voor mensen die zich tijdelijk in het grensgebied bevinden. Dit visum kan echter ook gebruikt worden voor toeristen die hun toeristen visum voor Ecuador hebben opgebruikt, maar toch vanuit bijvoorbeeld Peru naar Quito willen reizen om vanuit Quito terug naar huis te vliegen. Je moet dan wel aan de grens aan kunnen tonen dat je een vlucht hebt die bijv. al in 2 dagen vertrekt.

Hieronder vindt je een exacte kopie van de meest relevante informatie uit de nieuwe immigratie wet (La Nueva Ley de Movilidad Humana), inclusief de laatste updates van 21 augustus.

We zullen je op de hoogte houden van elke nieuwe belangrijke wijziging.

https://www.turismo.gob.ec/comunicado-oficial-5/
https://www.asambleanacional.gob.ec/es
https://www.aduana.gob.ec/wp-content/uploads/2017/05/Ley-Organica-de-Movilidad-Humana.pdf

Art. 56.- Turista.
– Los turistas son todas las personas que llegan al Ecuador con el ánimo de realizar actividades turísticas y están prohibidas de realizar actividades laborales.
– El plazo de permanencia para los turistas será de hasta noventa días en el período de un año contado a partir de su primer ingreso, prorrogable por una sola vez hasta por noventa días adicionales, previa solicitud y pago de la tarifa respectiva.
– En caso de tener interés en ampliar su permanencia por un plazo máximo de hasta un año en calidad de turista, deberá solicitar a la autoridad de movilidad humana una visa especial de turismo con la que no podrá realizar actividades laborales. Para obtener esta visa deberá acreditar los medios lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, así como realizar el pago de la tarifa correspondiente fijada en el reglamento de esta Ley. Este tipo de visa podrá ser solicitada por una sola vez cada cinco años.
– Para los turistas provenientes de Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el plazo de permanencia será de hasta ciento ochenta días en el período de un año contados a partir de su primer ingreso. En el caso de acuerdos internacionales específicos, se observara lo determinado por dichos instrumentos.

Sección IV PERSONAS RESIDENTES
Art. 59.- Residente.
Es residente toda persona extranjera que ha adquirido una categoría migratoria para su residencia temporal o permanente en el Ecuador.

Art. 60.- Residencia temporal/ residentes temporales
– Residencia temporal es la condición migratoria que autoriza la estadía de dos años en el territorio ecuatoriano, sujeta a renovación por una sola vez, a la que acceden las personas extranjeras que ingresan al país dentro de las siguientes categorías:
1. Trabajador: quien está autorizado para realizar una actividad remunerada bajo relación de dependencia en el ámbito público, privado o de forma autónoma;
2. Rentista: quien cuenta con recursos propios traídos desde el exterior, de las rentas que estos produzcan o de cualquier otro ingreso lícito proveniente de fuente externa o que cuente con recursos de fuente ecuatoriana;
3. Jubilado: quien percibe una jubilación del exterior cuyo monto le permita cubrir los gastos para su estadía;
5. Científico, investigador o académico: quien se dedica a actividades científicas, de investigación o académicas, contratados por entidades públicas o privadas, o que forme parte de programas del sistema de educación ecuatoriano para efectuar trabajos de su especialidad. El permiso de estadía podrá ser renovado conforme a la duración del programa académico respectivo;
6. Deportista, artista, gestor cultural: quien es contratado por personas naturales o jurídicas para desarrollar actividades de esta índole;
7. Religioso o voluntario religioso de una organización con personería jurídica reconocida por el Ecuador: quien desarrolla en forma oficial actividades propias de su culto;
8. Voluntario: quien de forma individual o con el apoyo de una organización sin ánimo de lucro, de manera altruista y voluntaria, presta sus servicios a la colectividad de conformidad con el reglamento de esta Ley;
9. Estudiante: quien ingresa al país para cursar estudios de educación básica, secundaria, pregrado o postgrado, en calidad de alumno regular en establecimientos educativos públicos o privados, reconocidos oficialmente en el Ecuador, así como para realizar prácticas pre-profesionales o profesionales. El permiso de estadía para estudiantes podrá ser renovado conforme a la duración del programa académico respectivo;
10. Profesional, técnico, tecnólogo o artesano: quien ingresa al país para ejercer una profesión o actividad técnica, tecnológica o artesanal, con arreglo a las normas de la ley de la materia;
11. Residente por convenio: quien ingresa al país amparado por un tipo de condición migratoria determinada por un instrumento internacional del cual el Ecuador es parte;
12. Personas amparadas por el titular de la categoría migratoria: hijos y cónyuge o pareja en unión de hecho legalmente reconocida del titular de una categoría migratoria prevista en este artículo; y,
13. Personas en protección internacional: las personas que han sido reconocidas por el Ecuador como asiladas, refugiadas o apátridas y que no cumplan con los requisitos para acceder a una de las categorías migratorias establecidas en este artículo, podrán acceder a la categoría migratoria de persona en protección internacional.
-14. “Para los inversionistas y otros tipos de peticionarios que defina el Reglamento a esta Ley, se podrá conceder una residencia temporal de excepción, que no estará sujeta a la condición de plazos máximos de permanencia fuera del Ecuador y permitirá a su titular múltiples admisiones al país. Este tipo de visa podrá ser renovada cuantas veces lo requiera el peticionario, siempre que no incurra en alguna de las prohibiciones que establece esta Ley para obtener este tipo de visa.
Por inversionista se entiende quien cuenta con bienes y recursos económicos de origen lícito para realizar actividades productivas o comerciales en el Ecuador. Dentro esta categoría se reconocen a los representantes legales, apoderados, representantes comerciales cargos similares, de empresas nacionales o extranjeras, y, en general, quienes ingresen al país para realizar actividades comerciales con la intención desarrollar negocios en Ecuador.”

Art. 61.- Requisitos para la obtención de la residencia temporal incluyen:
1. Documentación oficial que acredite la categoría para la cual se aplica;
2. Pasaporte válido y vigente, documentos de viaje o de identidad reconocidos a través de instrumentos internacionales;
3. Certificado de antecedentes penales del país de origen o en los que hubiese residido durante los últimos cinco años previo a su arribo al territorio Ecuatoriano;
4. No ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano;
5. Acreditar los medios de vida lícitos que permitan la subsistencia de la persona solicitante y de su núcleo familiar dependiente;
6. Pago de la tarifa fijada por la autoridad de movilidad humana; y,
7. Presentar el formulario de solicitud de residencia temporal.
Se exceptúan en lo que corresponda, los requisitos previstos en este artículo a las personas en situación de protección internacional por el Estado Ecuatoriano.

Una vez concedida la residencia temporal, la persona extranjera deberá afiliarse al sistema de seguridad social o demostrar que tiene un seguro de salud privado con cobertura en Ecuador.”

En caso de negar la solicitud de residencia esta deberá ser motivada.